Vastakkainasettelusta keskusteluun


Politiikka vaikuttaa kietoutuvan yhä vahvemmin maahanmuuttokysymykseen ja sen tuomaan vastakkainasetteluun. Emme kuitenkaan voi palata ajassa taaksepäin: Suomesta ja Oulusta lähdetään ja tänne tullaan eikä rajoja voi laittaa kiinni.

Oululla on pitkä historia tänne tulemisen ja täältä lähtemisen suhteen. Laivat ovat liikkuneet ja sodat vyöryneet kaupungin yli. Poliittisesti nyt ollaan kuitenkin uuden tilanteen edessä: entistä suuremmat ihmismassat liikkuvat maasta toiseen samalla kun kansainväliset sopimukset määrittävät ihmisten oikeudesta ylittää valtioiden rajoja.

Ennen kaikki oli paremmin.

Emme voi ottaa rusinoita pullasta. Rahan ja tavaran liikkumisen ohella liikkuvat myös ihmiset. Emme oikeasti halua palata 1960- ja 1970-lukujen suomettuneeseen ilmapiiriin tai taloudelliseen niukkuuteen. Siksi meidän täytyy hyväksyä myös maahanmuutto.

En pidä nykyisestä keskustelukulttuurista. Olemme saaneet aikaa polarisaation, joka estää järkevän keskustelun käymisen maahanmuutosta.

Suomessa voi olla tällä hetkellä vain "suvakki" tai "rasisti". Välissä ei ole oikeastaan mitään. Kuitenkin mikään yhteiskuntaan tai kulttuuriin kuuluva asia ei koskaan ole mustavalkoinen. Miksi sitten on niin vaikeaa puhua maahanmuutosta ja kulttuurien kohtaamisesta?

Ei ole vain yhä maahanmuuttajaa

Osa Suomeen muuttavista sopeutuu maahan ja alkuperäinen tausta lähes hämärtyy. Osa taas sopeutuu hankalasti. Tietysti uuteen kulttuuriympäristöön on sopeuduttava. Käsityksemme ajasta, tasa-arvosta ja oikeuskäsityksestä ovat yhteiskuntamme peruspilareita. Joissakin muissa asioissa voidaan joustaa enemmän.

Perussuomalaiset ovat keränneet siipiensä alle populistista ja jopa aggressiivista retoriikkaa käyttäviä ja taustaltaan rasistisissa piireissä vaikuttaneita henkilöitä. Vain harvat voivat puolustaa heidän sanomisiaan.

Koska kärjistettyyn retoriikkaan on vastattu myös kärjistäen, on syntynyt vastakkainasettelu, missä olemme jakautuneet kahteen leiriin. Keskustelu ei etene eivätkä asiat muutu.

Maahanmuutto voi olla ongelmallista. Kulttuurit törmäävät ja ihmiset eivät ymmärrä toisiaan. Suomi ei kuitenkaan voi sulkea rajojaan. Nyt olisi korkea aika aloittaa oikea keskustelu kotoutumisen nopeasta edistämisestä ja keinoista, joilla estetään ryhmien eristäytyminen toisistaan etnisen taustan perusteella. Suomessa on vielä mahdollisuus hoitaa tämä asia hyvin.


 
YHTEYSTIEDOT

Mervi Tervo

FT, asiakkuusjohtaja

Puh:

040 594 7426

 

Email:

mervi.tervo@viestintamyy.fi

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2016 Mervi Tervo.  Wix.com