Yrittäjiä yhä enemmän

Janne Arola ja Iikka Hackman ovat kirjoittaneet mielenkiintoisen ajankuvan Suomen työmarkkinasta 2010-luvulla. He kertovat, kuinka yhä suurempi osa työntekikijöistä toimii yrittäjinä - osa vastentahtoisesti ja osa epämääräisessä yrittämisen, palkkatyön ja freelancer -toiminnan välimaastossa.

Yrittämisen edellytykset eivät ole kaikille samat, koska yrittäminen sisältää aina epäonnistumisen riskin. Riskin ottamisen esteenä voi olla monta asiaa: pienet lapset, oman terveydentilan häilyvyys, velkataakka, läheisen sairaus tai oman osaamisen luonne - esimerkiksi tutkija voi toimia alalla, missä yrittäjyys ei tule kyseeseen.

Yrittämisen esteenä usein turvattomuus

Suomalainen järjestelmä tekee yrittäjästä lähes lainsuojattoman ja huonoina kuukausina tulot voivat olla 0 €. Yrittäjän velvollisuus maksaa oma eläkemaksunsa täysimääräisesti vie työtulosta pahimmillaan lähes 20%. Maksun suuruuden vuoksi moni maksaa vain minimiä ja huomaa myöhemmin, ettei tule saamaan juuri lainkaan eläkettä yrittäjävuosiltaan.

Kun liikevaihtoa kertyy ja yrityksessä on useita työntekijöitä, eivät eläkemaksut ja muut sivukulut muodostu esteeksi. Itsensä työllistäville ne ovat kuitenkin usein ratkaiseva tekijä.

Uudistukset tarpeen

Suomalainen lainsäädäntö muuttuu nihkeästi ja se on ajalta, jolloin suurin osa suomalaisista oli yrittäjiä omasta halustaan. Paluuta entiseen tuskin tulee ja useat työt tullaan ostamaan tulevaisuudessa yhä useammin erilaisina projektiluontoisina ulkoistuksina niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

On miettivä keinoja, jolla yrittäjäksi ryhtyminen ei aja ihmisiä kohtuuttomaan tilanteeseen.


 
YHTEYSTIEDOT

Mervi Tervo

FT, asiakkuusjohtaja

Puh:

040 594 7426

 

Email:

mervi.tervo@viestintamyy.fi

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2016 Mervi Tervo.  Wix.com