Vaalikoneet haastavat ehdokkaita


Vanha kone

Vaalikoneet ovat ehdokkaille usein työläitä. Kantaa pitää ottaa melkein kaikkiin kysymyksiin syntymän ja kuoleman väliltä.

Haasteena on asioiden yksinkertaistaminen kyllä-ei -akselille. Yhteiskunta on kuitenkin siinä kimurantti kokonaisuus, etteivät asiat ole juuri koskaan yksiselitteisiä. Osaan kysymyksistä voi myös kyllä ja ei. Riippuu, mistä suunnasta asiaa alkaa purkamaan.


Iltalehti kysyy: "Verotusta ei pidä kunnassani enää nostaa, vaan etsiä mieluummin menoleikkauksia". Samaa mieltä, koska menot kasvavat vuosittain. Jos kasvu rahoitetaan veronkorotuksilla, ollaan korotusten äärellä vähän väliä. Eri mieltä, koska menoleikkaukset vain harvoin johtavat tasapainoiseen talouteen. Ensinnäkään niitä ei saada kasaan kovin paljon ja säästö yhdessä paikassa voi muodostaa menon muualle kansantalouteen.


Keskeistä olisi pystyä muuttamaan toimintatapoja ja hioa palveluprosesseja tehokkaammaksi. Kun ikäluokat pienenevät ja rekrytointi vaikeutuu, täytyy vähemmällä väellä tehdä enemmän palveluja joka tapauksessa. Ilman toimintamallien muutosta tässä ei onnistuta.

Kannattaa aina lukea myös ehdokkaan perustelut.