Kohti parempia palveluja - mutta miten?


Leikkaussalissa potilas ja henkilökuntaa

Julkinen palvelujärjestelmä oli pitkään toimiva. Mm. lasten syöpähoidot ja peruskoulujärjestelmä kehittyivät maailman parhaiksi.

Nyt järjestelmästä on tullut raskas, joustamaton, byrokraattinen ja usean luukun periaatteelle rakentuva. Se ei myöskään vastaa 2020-luvun haasteisiin – monista alun perin väliaikaiseksi tarkoitetusta palvelusta, kuten toimeentulotuesta on tullut monille pysyvä arjen elannon väline. Sote-uudistus on välttämätön, koska järjestelmä on auttamattomasti vanhentunut.

Rakenteet ratkaisevat?

Suomi on vahvasti ylhäältä alas ohjautuva maa. Ratkaisemme ruohonjuuritason ongelmia ylätason muutoksilla. Yhdistämme ja erotamme hallinnollisia yksiköitä toisistaan; tilaamme ja tuotamme, yhtiöitämme, fuusioimme ja ulkoistamme. Sitten toivomme, että tämä kaikki vaikuttaisi jotenkin, yleensä tehostavasti, ruohonjuuritason toimintaan.

Sote-uudistus on tästä tyypillinen esimerkki. Toimimattomia sosiaali- ja terveyspalveluja pyritään uudistamaan ylätason rakenneuudistuksella, vaikka ongelmat ja kustannukset syntyvät jossain muualla.

10% asiakkaista = 90% kustannuksista

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ruohonjuuritasolla asiakkaiden kanssa työskentelee lukematon määrä mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia, lastensuojelun työntekijöitä ja terapeutteja. Tämä on myös se taso, missä kustannukset oikeasti syntyvät.

Tiedämme, että 10-20% asiakkaista käyttää 80-90% kuntien sote-palveluista. Näiden ihmisten haasteita ja näistä asiakkaista syntyviä kustannuksia sote-uudistus tuskin ratkaisee.

Terveydenhuoltoa miettii moni ja on toki tärkeää, että lääkärille pääsee. Mutta miten myös sosiaalipalvelut saataisiin nykyistä toimivammaksi, sote-palvelut asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja palveluketjut terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen välillä toimimaan nykyistä paremmin? Kaikista eniten palveluja käyttävät kun ovat usein asiakkaana molemmilla sektoreilla.

Ruohonjuuritaso suunnitteluun mukaan?

Ammattilaiset tuntevat asiakasrajapinnan haasteet. Tätä kautta syntyy usein myös ymmärrys siitä, miten palvelut kannattaisi organisoida ja miten hoitoketjut järjestää. Ruohonjuuritason ammattilaisia kuuntelee kuitenkin vain harva, eikä sellainen suomalaiseen kulttuuriin taida oikein kuulukaan – tieto kun ei meillä juuri kulje organisaatioissa alhaalta ylöspäin.

Olisi tärkeää, että sote-uudistus onnistuu ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus paranee. Mutta liian paljon jää tekemättä, jos asiakasrajapinnassa palvelut jäävät nykyiselleen ja tyydymme vain ylätason organisaatiomuutoksiin. Kustannussäästöjä on tällä kertaa tuskin suuressa määrin luvassa.