Kokoomus voittaa vaalit - pääseekö sitten lääkäriin?


Olen tehnyt vaalikampanjan edellisen kerran lähes 9 vuotta sitten. Äänestäjien asenteet ovat muuttuneet tässä ajassa. Kunnan ja valtion rooleja katsotaan yhä selkeämmin kokonaisuutena, eikä ”kaikkea kaikille” –lähtökohtaa pidetä realistisena. Priorisoinnin tarve ja verotulojen rajallisuus ymmärretään hyvin.

Pääsy lääkäriin kriittinen kysymys

Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut: lääkärille pääsemistä pidetään liian vaikeana.

Oulussa tässä onkin epäonnistuttu. Vielä viime vaalikaudella – vaikka terveyskeskuksiin ei aina saatu lääkäreitä – ainakin lapset hoidettiin hyvin. Nyt hoitoon pääsy tuntuu olevan todella hankalaa.

Valinnanvapaus pelastaa tilanteen?

Kokoomuksen ajama valinnanvapaus on selvästi kääntänyt monen äänestäjän kokoomuksen puoleen. Valinnanvapauden uskotaan muuttavan nykytilanteen täysin. Useiden äänestäjien mielestä valinnanvapaus avaa yksityisten lääkärikeskusten ovet kaikille, ja tulevaisuudessa kuka tahansa pääsee välittömästi lääkäriin.

Käytännössä yksityisten lääkäriasemien ansainta tulee kuitenkin muuttumaan. Nyt ne laskuttavat asiakasta jokaisesta toimenpiteestä erikseen. Tämän vuoksi lääkärien kannattaa tehdä mahdollisimman monta tutkimusta ja saada aikaan mahdollisimman monta kohtaamista asiakkaan kanssa.

Valinnanvapauslain jälkeen lääkäriasemille maksetaan ns. per capita –periaatteella. Lääkäriasema saa listautuneesta henkilöstä saman summan riippumatta siitä, kuinka monta kertaa hän käy vastaanotolla. Periaatteessa jokainen asiakaskohtaaminen ja jokainen tutkimus tulee siis lisäämään kuluja ja vähentämään voittomarginaalia.

Potilas voi äänestää jaloillaan

Jos potilas ei ole tyytyväinen saamaansa palveluun, hän voi seuraavana vuonna listautua toiselle palvelutuottajalle. Pitääkseen asiakkaat itsellään, palvelussa on siis oltava tietty taso ja asiakastyytyväisyys. Tämä on hyvä asia.

Tulevaisuudessa yksityiset terveyspalvelujen tuottajat joutuvat kuitenkin tasapainottelemaan samoin kuin julkiset terveysasemat nyt: niillä on tietty rahamäärä käytettävissään, ja sillä tuotetaan tietyt palvelut tietylle määrälle ihmisiä. Yksittäisistä toimenpiteistä ei voi rahastaa.

Valinnanvapauslain piiriin kuuluvat yksityiset lääkäripalvelut tulevat todennäköisesti lähenemään toimintalogiikassaan tämän hetkisiä julkisia lääkäripalveluja.

Rinnalle jäänee yksityinen erikoislääkäritoiminta, sillä valinnanvapaus tullee koskemaan vain yleislääkäritasoisia palveluja. Erikoissairaanhoito siirtyy maakunnalle, ja sinne mennään lähetteellä samoin kuin tähänkin saakka. Tai sitten asiakas ostaa itse erikoislääkäripalvelut – samoin kuin tälläkin hetkellä.

Mahdollisuus uudistumiseen

Yritykset ovat tuottaneet monissa kunnissa tehokkaasti perustason terveydenhuoltopalveluita. Nyt niille tulee laajan mittakaavan mahdollisuus todistaa osaamisensa ja tehokkuutensa, josta on niin paljon puhuttu.

Parhaimmillaan valinnanvapauslaki tuo mahdollisuuden perusterveydenhuollon uudistamiseen. Voimme keksiä terveyskeskukset uudestaan tuomalla ne 2020-luvulle.

Silti rajapinta perustason ja erikoissairaanhoidon välillä täytyy ratkaista: lähete maakunnalliseen hoitoon ei saa olla perusratkaisu, vaan lääkäripalvelujen tuottajalla täytyy olla velvollisuus hoitaa potilas mahdollisimman pitkälle ilman tukeutumista raskaisiin palveluihin.


 
YHTEYSTIEDOT

Mervi Tervo

FT, asiakkuusjohtaja

Puh:

040 594 7426

 

Email:

mervi.tervo@viestintamyy.fi

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2016 Mervi Tervo.  Wix.com