Matkailu- ja kaupunkibrändi tukevat toisiaan
Oulun kaupungin veto- ja pitovoimasta on keskusteltu paljon viime kuukausien aikana Oulun yliopiston keskustakampus -hankkeen myötä. Viime vuosina kaupungin veto- ja pitovoiman eteen on tehty paljon työtä viemällä läpi monia keskeisiä rakentamis- ja maisemointihankkeita. Niissä onkin onnistuttu hyvin: Oulu näyttää nykyään monin paikoin oikeasti kivalta ja viihtyisältä kaupungilta.

Rakentaminen on tärkeää ja toimii mahdollistajana, mutta ei kuitenkaan yksinään riitä kaupungin vetovoiman perustaksi. Rakennetun ympäristön lisäksi vetovoima muodostuu toiminnasta, osallisuudesta, kaupunkilaisten aktiivisuudesta ja toisiaan tukevista palveluista. Luonto ja laadukas rakentaminen ovat tärkeitä, mutta ne ovat lähes jokaisessa suomalaisessa kaupungissa asukkaiden käden ulottuvilla, eivätkä näin tosiasiallisesti toimi kaupunkeja toisistaan erottavina tai niitä brändäävinä tekijöinä.

Brändin määrittäminen on tärkeää, koska se on valintojen tekemistä ja kertoo meille, mitä pidämme tärkeänä ja mihin haluamme investoida myös tulevaisuudessa.

Nallikarin lomakylä Nallikari Seaside Oy on tehnyt pitkään määrätietoista työtä alueen brändin ja markkinoinnin sekä Oulun matkailubrändin eteen. Vuosien varrella Oulujoen suistoon meren rannalle on syntynyt ympärivuotinen lomakeidas, joka tarjoaa korkeatasoisia loma-asumisen palveluja ja upean ympäristön vapaa-ajan viettoon.

Matkailussa suunta on koko ajan vahvemmin kohti yksilöllisiä ja pienimuotoisia elämyksiä. Matkailulta toivotaan hyvää ruokaa, luontoelämyksiä, rauhoittumista ja merkityksellisyyttä. Keskeistä on vastuullisuus ja kestävyys. Uusimpana trendinä on nk. transformatiivinen maikailu, jossa elämään ja omiin asenteisiin etsitään matkailun kautta pysyvää muutosta.

Uudet matkailun trendit ovat juuri niitä, joihin Oulun kaltainen toimija pystyy hyvällä brändäyksellä ja tuotteistuksella sekä aktiivisella markkinoinnilla vastaamaan. Onnistuminen vaatii kuitenkin nykyistä leveämmät hartiat ja uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä - mukaan lukien myös muut kuin matkailualan toimijat.

Oulun kaupunki on parhaillaan määrittämässä kaupungille uutta brändiä. Merikaupunki Oulu -konseptin rakentaminen on ollut tavoitteena jo pitkään, mutta sen määritystyö ja palvelujen tuottaminen on osoittautunut haasteelliseksi.

Oulujoen suisto johon Nallikarikin lukeutuu, tarjoaisi Oulu-brändille vahvan lähtökohdan. Suisto on täynnä kulttuuria, historiaa ja luontoelämyksiä ja mikä tärkeintä, se on jo valmiiksi kaupunkilaisten aktiivisessa käytössä ja valmis alusta myös uusien matkailu- ja palvelutuotteiden kehittämiselle. Suistokaupunki voisi sisältää elämyksiä Turkansaaresta lähtien, Värtön, Hupisaarten, torialueen, Toppilansaaren ja Hietasaaren kautta aina Toppilaan ja Letonniemen saakka.

Hyvä matkailubrändi ei synny ilman hyvää kaupunkibrändiä ja kaupunkibrändi hyötyy ja elää vahvasta matkailubrändistä. Turistille houkutteleva kaupunki on myös asukkaille houkutteleva kaupunki, koska matkailun ympärille syntyvät palvelut ovat myös alueen asukkaiden käytössä - ja toisin päin. Oulua täytyykin kehittää nykyistä vahvemmin kokonaisuutena toimialojen ja organisaatiorajojen yli. Resurssit ja eri alojen osaajat on tuotava yhteen ja rakentamisen ohella keskeisenä painopisteenä tulee olla toiminnallisuuden ja palvelujen kehittäminen. Vain sitä kautta meille syntyy laadukas, kestävä ja houkutteleva kaupunkibrändi.